Herroepingsrecht

U heeft 14 dagen bedenktijd om zonder opgave van redenen uw aankoop te ontbinden en vervolgens nog 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te zenden.

Uitzondering: voor producten die op maat, kleur- of materiaalspecificatie zijn gemaakt geldt geen recht op bedenktijd.

De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat u het artikel ontvangt. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. U mag het product beoordelen en inspecteren maar u mag het product dus niet ophangen, monteren of aansluiten.

Hoe te handelen bij retourzending:

* retourzenden van het product indien mogelijk in de originele onbeschadigde verpakking en in originele staat inclusief alle geleverde toebehoren.

* voor retourzending meldt u dit per mail aan ons samen met het door u ingevulde herroepingsformulier.

retourzending binnen de wettelijke termijn. Stuur een kopie van de originele factuur bij de zending.

* u betaalt zelf de kosten van retourzending en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele transportschade en/of vermissing.

 

Adres retourzending:

EnerO Home Services B.V. Havenweg 6

3812 PR Amersfoort Nederland

Restitutie

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Uitzonderingen restitutie

o Beschadigde of incomplete artikelen

o Gebruikte lichtbronnen

Download het herroepingsformulier