Garantie

EnerO Home Services B.V. garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden die door EnerO Home Services B.V. kosteloos hersteld.

 

De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van EnerO Home Services B.V.. EnerO Home Services B.V. stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden.

Producten onder het label by EnerO hebben standaard 2 jaar garantie. Voor onderdelen die door derden aan ons zijn geleverd wordt de fabrieksgarantie overgenomen.

Alvorens artikelen terug te zenden dient u contact op te nemen met info@enerohomeservices.nl om uw aanspraak op de garantievoorwaarden kenbaar te maken. U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren met bijsluiten van een kopie van de factuur. U krijgt op de reparatie 1 jaar garantie.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

* Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden.

* Defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud.

* Als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar gemaakt is.

* Door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of oneigenlijk gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

* Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

* Bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag ect.

* Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.

* Indirecte kosten, veroorzaakt door het buitenbedrijf zijn van het defecte artikel, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Defect bij ontvangst

Indien uw product defect blijkt te zijn bij ontvangst, neem dan contact met ons op. Wij zorgen kosteloos voor een passende oplossing. Neem de volgende stappen

Bij een breuk of defect van uw ontvangen neemt u de volgende stappen: > Meld per e-mail dat uw ontvangen pakket beschadigd of defect is via info@enerohomeservices.nl

> Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en woonplaats uw factuurnummer.

> Wij regelen de retour van uw product kosteloos.

> In overleg met u sturen wij gratis een nieuw product.